http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Oks1868210.png

Slettbakkan

Arkiv i Nordland | From: sprak