http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bo18673879.png

Steinbakken

Arkiv i Nordland | From: sprak