http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bo1867533.png

Kjellarbakken

Arkiv i Nordland | From: sprak