http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bo1867518.png

Sjøvegen

Arkiv i Nordland | From: sprak