http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bo1867320.png

Gullstabben

Arkiv i Nordland | From: sprak