http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Som18122559.png

Bakkåkeren

Arkiv i Nordland | From: sprak