http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Som18122240.png

Bjønnkråa

Arkiv i Nordland | From: sprak