http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Ves18606831.png

Brattbakkan

Arkiv i Nordland | From: sprak