http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bal18543092.png

Karineset

Arkiv i Nordland | From: sprak