http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bal18543090.png

Forneset

Arkiv i Nordland | From: sprak