http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bal18542977.png

Gohpi

Arkiv i Nordland | From: sprak