http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Eve18531193.png

Sommarbakken

Arkiv i Nordland | From: sprak