http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lod18513561.png

Storforsen

Arkiv i Nordland | From: sprak