http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lod18513289.png

Lonkekroken

Arkiv i Nordland | From: sprak